loading...

Pravila privatnosti

Mi štitimo Vaše podatke
Zaštita ličnih podataka je od velikog značaja u Srpski List. Ovo se naročito odnosi na
zaštitu ličnih podataka o deci i omladini. Deo naših osnovnih pravila predstavlja postupanje
sa podacima koje nam dostavite u skladu sa zakonom i isključivo za potrebe pružanja
traženih usluga, kao i za potrebe sa kojima ste se eksplicitno saglasili. Za potrebe ovih Pravila
privatnosti i primenljivih zakona o zaštiti podataka, Srpski List je kontrolor podataka
koji je odgovoran za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka. Pre pristupanja
Srpski List web sajtovima („Web sajtovi“), želeli bismo da Vas informišemo o tome
koje podatke tražimo od Vas, i za koje potrebe se ti podaci prikupljaju i koriste.
Ukoliko Srpski List stvarno prikupi, obrađuje ili koristi Vaše lične podatke, to će biti
učinjeno u skladu sa primenjivim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Ove odredbe u
određenim slučajevima nalažu dobijanje Vaše saglasnosti u vezi sa prikupljanjem, obradom
ili korišćenjem ličnih podataka. Pre nego što nam dostavite lične podatke u kontekstu
upotrebe Web sajta, bićete u mogućnosti da date Vašu saglasnost u vezi sa prikupljanjem,
obradom i/ili korišćenjem Vaših ličnih podataka na taj način što ćete štiklirati odgovarajuću
kućicu koja će se pojaviti na Vašem ekranu. Molimo Vas da Pravila privatnosti detaljno
proučite. Ako se slažete sa takvim prenosom Vaših ličnih podataka i sa izjavom o saglasnosti,
molimo Vas da štiklirate odgovarajuće kućice kako biste pokazali svoju saglasnost. Možete
povući svoju saglasnost u bilo kom momentu, u pisanoj formi na adresu navedenu u
Uslovima korišćenja ili putem e-pošt. Ovo povlačenje možete objaviti u bilo kom momentu.
Mi ćemo zatim obrisati Vaše sačuvane lične podatke bez nepotrebnog odlaganja.
Osim toga, možete tražiti i ispravku, blokiranje ili brisanje bilo kog netačnog podatka i/ili
brisanje Vaših podataka na ovaj način, ili nas kontaktirati ako imate bilo kakvih daljih pitanja
u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka.
Korisnički nalozi
Da biste koristili naše usluge i servise, moraćete da se registrujete i kreirate korisnički nalog
(„Korisnički nalog“). Kreiranje Korisničkog naloga je besplatno. Od Vas će se takođe tražiti da
pružite određene informacije koje Vas lično identifikuju, i druge informacije o sebi, kao što
je Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i e-adresa.
Prikupljanje ličnih podataka
Lični podaci uključuju sve pojedinačne informacije o ličnim ili faktičkim okolnostima o bilo
kom konkretnom fizičkom licu, ili fizičkom licu čiji identitet se može utvrditi. Ovo takođe
uključuje na primer e-adresu, ime itd. Uopšteno, Web sajtovi se mogu koristiti bez davanja
ličnih podataka, anonimno ili korišćenjem pseudonima. Mi prikupljamo lične podatke od
posetilaca našeg Web sajta samo kada to lice to želi i kada je to potrebno u cilju stupanja u
kontakt sa relevantnim korisnikom ili kada je to potrebno za učestvovanje u određenim
uslugama. Na primer, ovo se može dogoditi u slučaju takmičenja, lutrije, posebnih ponuda i
određenih mogućnosti koje pruža Srpski List.
Preko veza na našem Web sajtu možete biti upućeni na internet usluge trećih lica, koja
mogu prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke. Možda će se od Vas zahtevati da se
registrujete i otkrijete neke lične podatke za potrebe korišćenja usluga tog trećeg lica. U vezi
sa tim uslugama i za potrebe postupanja u skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti
podataka, operatori spoljnih internet sajtova, koji Vas mogu obavestiti o svom postupanju sa
Vašim ličnim podacima u skladu sa svojim pravilima privatnosti, snose isključivu
odgovornost. Nemamo mogućnosti da obezbedimo da relevantne kompanije čuvaju Vaše
podatke na isti način kako Vaše podatke čuva Srpski List.
Obrada i korišćenje ličnih podataka
Mi obrađujemo i koristimo Vaše lične podatke samo ako ste se sa tim saglasili i/ili ako je to
potrebno za korišćenje naših usluga. Konkretno, ovo drugo je slučaj kada koristimo Vaše
podatke nakon Vašeg zahteva u svrhe komunikacije, tj. da biste mogli da pristupite
određenom sadržaju Srpski List, da Vam dostavimo informacije o uslugama ili
tehničkim obaveštenjima. Za te potrebe, Vaši podaci se čuvaju na centralizovanom serveru u
Nišu u Srbiji, kojem nemaju pristup neovlašćena treća lica.
Srpski List će čuvati sve Vaše lične podatke kao strogo poverljive. Sačuvaćemo Vaše
lične podatke samo u periodu koji je potreban za gore navedene svrhe. Nakon tog
vremenskog perioda, Vaši podaci će biti arhivirani.
Beleženje podataka
Kada pristupite našem Web sajtu, naši web serveri će automatski i trajno zabeležiti
određene podatke o povezivanju, kao što su ime Vašeg pružaoca internet usluga, web sajt sa
kojeg nas posećujete kao i datum, vreme zadržavanja, frekvencija i navigacija Vaše posete.
Ove podatke beležimo isključivo radi prikupljanja statističkih informacija i nećemo ih koristiti
na bilo koji drugi način.
Osim toga, beležićemo podatke na našim Web sajtovima koristeći takozvane „kolačiće“.
Kolačići su male jedinice informacija koje se čuvaju na čvrstom disku Vašeg kompjutera za
potrebe prepoznavanja višestruke upotrebe usluga koje se nude na Web sajtovima. Postoje i
takozvani „kolačići zasnovani na sesiji“ koji se koriste za potrebe kontrolisanja povezivanja,
koji će ostati u internoj memoriji Vašeg kompjutera. Ovo znači da kolačić zasnovan na sesiji
neće ostati na Vašem kompjuteru nakon što isključite svoj pretraživač. Većina web
pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete podesiti svoj pretraživač tako
da odbija kolačiće. Tako uvek imate mogućnost odbijanja instalacije kolačića na Vašem
kompjuteru. Ne koristimo kolačiće za potrebe reklamiranja ili za kreiranje korisničkih profila
ili za druge potrebe vezane za komercijalnu procenu. Korišćenje kolačića u najvećoj meri
služi za potrebe statistike i za potrebe postupanja u skladu sa korisničkim uslovima u
kontekstu lutrije ili drugih usluga kao što su glasanja.

loading...